گرانول PVC ویژه مصارف بهداشتی :

 انواع گرانول PVC در گریدهای خاص مصارف بهداشتی و پزشکی و با مواد اولیه کاملاً بهداشتی و تاییدشده تولید میگردد و به منظور تولید انواع قطعات تزریقی و اکسترودری برای مصارف و کاربردهای گوناگون که در تماس مستقیم با انسان یا مواد غذایی و بهداشتی میباشد،خواهد بود مانند قطعات و وسایل بازی کودکان، قطعات پزشکی و غیره...

   
محصولات دیگر : 
روکش سیم و انواع کابل مصارف بهداشتی دمپایی و زیره کفش سیم و انواع کابل انواع شیلنگ قطعات تزریقی
New Page 1