آدرس کارخانه : قم، جاده قدیم قم- کاشان، قبل از پلیس راه، خیابان امیر کبیر دوم ( سی متری دوم سنگبری ها) سمت چپ نبش فرعی سوم

   
دفتر : +98 25 33444226 - +98 25 33444225
فکس : +98 25 33444227
بازرگانی خارجی : +989120511891
بازرگانی داخلی : +989120511890
   
مدیر وب سایت:

      Info@sinapolymer.com  

مدیریت شرکت :       Manager@sinapolymer.com
مدیر فروش :       Sales@sinapolymer.com
      SinaCommerce@Gmail.com
 
 
 نام و نام خانوادگی :

ارتباط مستقیم در یاهو     

 تلفن :
ایمیل :
 توضیحات:

 

New Page 1