گرانول PVC برای تولید انواع شیلنگ:

1- گرانول ویژه شیلنگ های شفاف در گرید های مختلف
2- گرانول ویژه انواع شیلنگ در گریدهای و کیفیت های مختلف
3- گرانول فیلری ویژه انواع شیلنگ آب و گاز در گریدهای مختلف و با درصدهای مختلف کربنات کلسیم (پرکننده)
4- گرانول ویژه شیلنگ های گاز با خواص بهینه شده به منظور پایداری در حرارت و فشار در گریدهای مختلف
5- گرانول ویژه شیلنگ های آبیاری با خواص بهینه شده به منظور پایداری در مقابل فشار و اشعه UV در گریدهای مختلف

   
محصولات دیگر : 
روکش سیم و انواع کابل مصارف بهداشتی دمپایی و زیره کفش سیم و انواع کابل انواع شیلنگ قطعات تزریقی
New Page 1